Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Tư, 18 tháng 5, 2011

GHI DẤU HỒNG ÂN 75 NĂM CHỦNG VIỆN THỪA SAI KON TUM (1935-2010) (Phần cuối)

(Tiếp theo Phần VII và Hết)
P.Lê Minh Sơn


QUÝ CHA GIÁM ĐỐC CHỦNG VIỆN THỪA SAI KONTUM
(1935 – 2010)

1. Cha Louis-Gustave Hutinet (Nhì)
    Giám đốc Chủng viện 1935-1940
           (Probatorium, Kontum)            
  
  *Sinh                              1877
  *Linh mục                       1900
  *Qua đời                01.10.1957

2. Cha J. B Décrouille (Tôn)
    Giám đốc TCV            1938-1945 và
                                        1946-1955
   (Tiểu Chủng viện Thừa sai Kontum)                    
  *Sinh                                1883
  *Linh mục                       1909
  *Qua đời                 02.10.1961

3. Cha Phêrô Dương Ngọc Đáng
    Quyền Giám đốc TCV 1945-1946  
          
   *Sinh                                1896
   *Linh mục                        1925
   *Qua đời                          1960


 4. Cha René Thomann (Mẫn)   
    Giám đốc TCV      1955-1957

   *Sinh                                1922
   *Linh mục                        1946
   *Qua đời                 14.05.1972


5. Đức Cha Alexis Phạm Văn Lộc
    Giám đốc TCV     1957-1969     
       
*Sinh                          07.03.1919
*Linh mục                  08.06.1951
*Giám mục phó          27.03.1975
*Giám mục chính toà  02.10.1975

6. Cha Phaolô Lê Quang Trinh
    Giám đốc TCV                1966
    (Cấp III - Đà Lạt)   
         
   *Sinh                                  1929
  *Linh mục                           1957
  *Qua đời                    15.08.1966

7. Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung
    Giám đốc TCV        1966-1974
    (Cấp III - Đà Lạt)                   
  *Sinh                          10.11.1926
  *Linh mục                  25.08.1955
  *Giám mục phó          22.11.1981
  *Giám mục chính tòa 13.04.1955

8. Cha Giuse Đoàn Đức Thiệp
    Giám đốc TCV     1969-1975
    (Phụ trách Cấp III)   
         
   *Sinh                                1929
   *Linh mục                        1960
   *Qua đời                 06.01.1985

 9. Cha Giuse Bùi Đức Vượng   
    Giám đốc TCV      1974-1975
    (Giám đốc Cấp III)

   *Sinh                                
   *Linh mục          1958                


10.Cha Lui Goz Nguyễn Hùng Vị
     Giám đốc TCV 1995-2006

   *Sinh         1952
   *Linh mục  1990

 

11.Cha Tôma Nguyễn Văn Thượng    Giám đốc TCV:


 2006 -…

   *Sinh         1946
   *Linh mục 1974
    -----------------------------------------------


*Khóa đầu tiên vào Trường Dự Bị (PROBATORIUM) năm 1935, gồm 80 học sinh, mãn trường được 8 linh mục, đó là các Cha :

 8 Linh mục thuộc khóa đầu tiên 1935
*Hàng trước, từ trái:
1.Cha Anrê Phan Thanh Văn , 
   s.1925; lm.1949; qđ.19/10/2008
2.Cha Phêrô Nguyễn Hoàng ,   
   s.1920; lm.1958; qđ.28/08/2009
3.Cha G.k Chế Nguyên Khoa , 
   s.1919; lm.1953; qđ.05/07/1970
4.Cha G.k Nguyễn Thúc Nên ,  
   s.1921; lm.1954;   hưu TGM
*Hàng sau, từ trái:
5.Cha Giuse Võ Quang Linh OMI, 
   s.1920; lm.1954; qđ. (Pháp)
6.Cha Gcb Nguyễn Tấn Đường , 
   s.1919; lm.1953;  hưu TGM
7.Cha Gcb Nguyễn Thành Tri ,    
   s.1922; lm.1961; qđ.02/03/2000
    8.Cha G.B Trần Khánh Lê,       
       s.1923; lm.1949; qđ.29.7.1985
 (Cha Giuse V.Q.Linh p.vụ ở Lào và Cha Gcb Nguyễn Thành Tri thuộc GP Qui Nhơn).
----------------------------------
*Hai Cha trong số 8 Cha của khóa đầu tiên CVK35 hiện còn sống, đang nghỉ hưu tại Tòa Giám Mục Kontum :

“Ông ngoại” Giacôbê    và    Cha già Gioakim 
Nguyễn Tấn Đường, 91t        Nguyễn Thúc Nên, 89t  
----------------------------------------------------------------------

*Năm 2010, Giáo phận có 11 thầy Phó tế:

1. Micae Đỗ Huy Nhật Quỳnh,  s.1975, Australia(*)
2. Giuse Vũ Quốc Bình,  s.1975, TGM Kontum
3. Lu-y Nguyễn Quang Hoa,  s.1969, gx Thánh Tâm
4. Phêrô Vũ Trọng Hà Nguyên Khôi,  s.1977, TGM KT
5. Antôn Hoàng Văn Lợi,  s.1960, gx Mỹ Thạch
6. Phêrô Nguyễn Đình Lộc,  s.1959, gx Ninh Đức
7. Tôma Thiện Lê Công Huy Khanh, s.1978, gx Hoa Lư
8. Phanxicô Xaviê Hồ Văn Phương,  s.1968, gx An Sơn
9. Tađêô Võ Xuân Sơn,  s.1978, gx La Sơn
10.Giuse Võ Văn Trường,  s.1977, gx Thánh Tâm
11.Gioakim Nguyễn Hữu Tuyến,  s.1978, gx Ph. Nghĩa

Theo thông báo của TGM Kontum, vào ngày 3.12.2010, lễ Thánh Phanxicô Xaviê, bổn mạng các xứ truyền giáo, bổn mạng 2 của Chủng viện, tại sân khuôn viên Chủng viện Thừa sai Kontum, Đức Cha Micae Giám mục GP Kontum sẽ truyền chức linh mục cho 10 thầy (stt từ 2-10 trong ds trên). Thật là một hồng ân to lớn Chúa ban cho Giáo phận. Xin tôn vinh và cám tạ Thiên Chúa muôn đời !
*Thầy Mic. Đỗ Huy Nhật Quỳnh tiến lên chức Linh mục ngày 04.03.2011 tại Perth, Australia.

--------------------------------

Một Vài Tổng kết [1]:

Dưới mái trường Chủng viện thừa sai Kontum, 75 năm qua (1935-2010) đã sản sinh:
      *Tổng số linh mục: 91 Lm
                (đã tính 10 tiến chức ngày 3.12.2010)
      *Phó tế:  1
      *Tu sĩ dòng Xitô: 1

+Trong đó:
-Từ 1935-1974: 68 linh mục
-Từ 1992 - nay: 23 linh mục, 1 Phó tế, 1 tu sĩ Xitô
Trong số 91 linh mục:
-12 Cha đã qua đời ,
-79 Cha còn sống (4  nghỉ hưu, 75 đang làm việc)
                  -48 Lm trong Giáo phận Kontum
                  -12 Lm ngoài Giáo phận Kontum
                  -19 Lm ở hải ngoại (1 hồi tục)
             

[1] Theo Tổng kết của anh Antôn Nguyễn Đình Nhạc CVK68, đăng trên trang mạng www.thanhcavietnam.net
-------------------------------       

*BÀI HÁT:  ANH EM HÃY RA ĐI...
-------------------------------
KINH CẦU NGUYỆN GIA ĐÌNH PHANXICÔ XAVIÊ

Lạy Thiên Chúa là Cha rất nhân từ,
Xin Cha sai Thánh Thần đến đổi mới chúng con,
biến chúng con nên những đứa con:
Biết nhìn thấy “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”;
Biết nghe rõ lệnh Chúa truyền
“Hãy đi loan báo Tin Mừng cho mọi thụ tạo”.

Vâng, lạy Cha rất nhân từ,
Xin Cha sai Thánh Thần đến dẫn dắt chúng con:
Ra đi gieo vãi Tin Mừng cách nhưng không;
Đẩy lùi bóng tối tội lỗi và chữa lành những vết thương lòng;
Chấp nhận chịu đựng mọi gian nan thử thách,
Cùng nhiệt tâm vun trồng ơn gọi thừa sai.

Và lạy Cha rất nhân từ,
Nhờ lời Mẹ Maria, Mẹ Chúa Cứu Thế
cùng là Nữ Vương các thánh Tông đồ chuyển cầu,
Xin cho gia đình Phanxicô chúng con ngày càng phát triển,
Hầu đáp ứng nhu cầu đào tạo các vị thừa sai
Cho cánh đồng truyền giáo Tây Nguyên.
Chúng con nguyện xin nhân danh Đức Giêsu Kitô,
Chúa chúng con, Đấng hằng sống và hiển trị,
cùng hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Nhà nguyện Chủng viện Thừa sai Kon Tum

----------------------------------------------------

 THAY LỜI KẾT

Chủng viện Thừa sai Kontum đã trải qua chặng đường lịch sử 75 năm với những thăng trầm. Con số 91 linh mục xuất thân từ mái nhà gỗ Chủng viện từ trước đến nay quả là còn khiêm tốn! Số linh mục phục vụ tại giáo phận chỉ một nửa trong số đó! Nửa còn lại thuộc các giáo phận khác hoặc ở hải ngoại. Đó là mối ưu tư của các Đức Giám Mục Giáo phận Kontum.

Tuy nhiên, tạ ơn Chúa, vì Ngài có đường lối riêng của Ngài. Xuyên suốt hơn 160 năm truyền giáo Tây Nguyên (1848-2010), từ khởi đầu cho đến nay, nhiều lớp linh mục đã đến phục vụ tại Kontum! Và nếu tính luôn Trường Cuénot, nơi xuất thân của 7 linh mục địa phương Kontum đầu tiên, cùng theo một đường hướng đào tạo thừa sai của Đức Cha Martial Jannin (lúc đó là Cha bề trên Trường Cuénot), thì có thể nói Giáo phận chưa bao giờ không có Chủng viện – nghĩa là cơ sở nhà trường để đào tạo linh mục: Chủng viện đầu tiên tại TT Rơhai với Cha bề trên Desgouts (1851-1906) [không có linh mục], tiếp đến là Trường Cuénot (dỡ cây gỗ qua) với Cha bề trên Jannin (1906-1935) [7 linh mục: 3 Bahnar, 4 Kinh], và Tiểu Chủng viện Thừa sai Kontum từ 1935 đến nay [91 linh mục] !

Cho dù những tòa nhà Chủng viện, trong nhiều giai đoạn có lúc không hoạt động, vì nhiều lý do, nhưng ơn gọi và việc đào tạo linh mục thừa sai cho giáo phận vẫn được các vị chủ chăn duy trì cách này hay cách khác. Và qua thời gian vẫn có những linh mục tiếp nối đến làm việc trên cánh đồng truyền giáo Kontum. Đó là một hồng ân quí giá mà chúng ta hằng ghi nhớ và luôn hát lên bài ca cảm tạ:

“Xin cảm tạ tình thương Chúa bao la !”

                       Kontum, Chúa nhật I Mùa Vọng 28.11.2010
                                                CVK_con: 
                            Con của CVK35 Phêrô Lê Thành Yến

                                        Phêrô Lê Minh Sơn   


____________________________________

-HẾT-
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét