Thứ Ba, ngày 25 tháng 12 năm 2012

KON TUM: MỘT VÀI HÌNH ẢNH NOEL 2012Nhà thờ Chính tòa - Gỗ

Nhà thờ Phương Nghĩa

Nhà thờ Kon Jơdreh

Nhà thờ Võ Lâm

Nhà thờ Tân Hương


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét