Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Tìm hiểu tôn giáoGiáo Hội Phật Giáo Việt Nam

Thư viện Hoa Sen
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
Phật Giáo Hòa Hảo
Đạo Cao Đài
Minh triết Phật giáo

__________________________________


THẮC MẮC - GIẢI ĐÁP

Toàn văn Thông điệp Lumen Fidei (Ánh sáng Đức tin)
Đọc Thông điệp “Ánh sáng Đức tin” (Lumen fidei) - Chương một

Đọc Thông điệp “Ánh sáng Đức tin” (Lumen fidei) - Chương hai
Đọc Thông điệp “Ánh sáng Đức tin” (Lumen fidei) - Chương ba
Đọc Thông điệp "Ánh sáng Đức tin" (Lumen fidei) - Chương bốn
Kinh Thánh
Giáo Hội Công Giáo Việt Nam
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Đạo Công Giáo 
VietCatholic News
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Mạng lưới cầu nguyện Thánh Linh
Công Giáo Việt Nam
Lời Chúa mỗi ngày
LỊCH SỬ VĂN HỌC CÔNG GIÁO
nhacthanh.net

 1. www.ducme.tv Niềm Vui Khám Phá Số 49 Bộ Giáo Luật 08.10.2011

  www.ducme.tv Niềm Vui Khám Phá Số 49 Bộ Giáo Luật 08.10.2011. 
  • HD
 2. www.ducme.tv Niềm vui khám phá: 11. Ha-lê-lui-a nghĩa là gì?

  www.ducme.tv Niềm vui khám phá: 11. Ha-lê-lui-a nghĩa là gì? 
  • HD

 3. www.ducme.tv Niềm Vui Khám Phá 22.10.2011

  www.ducme.tv Niềm Vui Khám Phá 22.10.2011. 
  • HD

 4. www.ducme.tv Niềm vui khám phá số 33. Luật và lương tâm

  www.ducme.tv Niềm vui khám phá số 33. Luật và lương tâm. 
  • HD

 5. www.ducme.tv Niềm vui khám phá: Ý nghĩa IHS

  www.ducme.tv Niềm vui khám phá: Ý nghĩa IHS. 
  • HD

 6. www.ducme.tv Niềm vui khám phá: Ý nghĩa Thánh giá

  www.ducme.tv Niềm vui khám phá: Ý nghĩa Thánh giá. 
  • HD

 7. www.ducme.tv Niềm vui khám phá: 13. Giêsu - Emmanuen

  www.ducme.tv Niềm vui khám phá: 13. Giêsu - Emmanuen. 
  • HD

 8. www.ducme.tv Niềm vui khám phá: 12. Biểu tượng Kitô giáo

  www.ducme.tv Niềm vui khám phá: 12. Biểu tượng Kitô giáo. 
  • HD

 9. www.ducme.tv Niềm vui khám phá - Ai là tác giả chuỗi Mân Côi?

  www.ducme.tv Niềm vui khám phá - Ai là tác giả chuỗi Mân Côi? 
  • HD
 10. www.ducme.tv Niềm vui khám phá số 34. Những anh em ly khai

  www.ducme.tv Niềm vui khám phá số 34. Những anh em ly khai. 
  • HD
 11. www.ducme.tv Niềm vui khám phá 23. Cách ăn chay của các tôn giáo lớn

  www.ducme.tv Niềm vui khám phá 23. Cách ăn chay của các tôn giáo lớn. 
  • HD
 12. www.ducme.tv Niềm vui khám phá Chữ Nhân 05.11.2011

  www.ducme.tv Niềm vui khám phá Chữ Nhân 05.11.2011. 
  • HD

 13. www.ducme.tv Niềm Vui Khám Phá Số 46 17.09.2011

  www.ducme.tv Niềm Vui Khám Phá Số 46 17.09.2011. 
  • HD

 14. www.ducme.tv Niềm vui khám phá: Thánh giá Đamianô và Bênêđictô

  www.ducme.tv Niềm vui khám phá: Thánh giá Đamianô và Bênêđictô. 
  • HD
 15. www.ducme.tv Niềm vui khám phá số 36. Công giáo hay Kitô giáo?

  www.ducme.tv Niềm vui khám phá số 36. Công giáo hay Kitô giáo? 
  • HD
 16. www.ducme.tv Niềm vui khám phá số 30. Đại diện không thường trú của Tòa Thánh

  www.ducme.tv Niềm vui khám phá số 30. Đại diện không thường trú của Tòa Thánh. 
  • HD
 17. www.ducme.tv Niềm Vui Khám Phá so 43 Đức Giáo Hoàng 20.08.2011

  www.ducme.tv Niềm Vui Khám Phá so 43 Đức Giáo Hoàng 20.08.2011. 
  • HD
 18. www.ducme.tv Niềm vui khám phá số 45 Các Đức Giáo Hoàng 10.09.2011

  www.ducme.tv Niềm vui khám phá số 45 Các Đức Giáo Hoàng 10.09.2011. 
  • HD
 19. www.ducme.tv Niềm vui khám phá - Quá trình hình thành và lưu truyền Kinh Thánh

  WWW.VNETWORK.VN - AN TOÀN & TIẾT KIỆM ▫ Vài nét về công ty Được thành lập từ đầu 2013 cùng đội ngũ Kỹ thuật nhiều ... 
  • HD
 20. www.ducme.tv Niềm vui khám phá số 35. Ngày tận thế

  www.ducme.tv Niềm vui khám phá số 35. Ngày tận thế. 
  • HD 1. www.ducme.tv Niềm vui khám phá: Ý nghĩa bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

  www.ducme.tv Niềm vui khám phá: Ý nghĩa bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. 
  • HD
 2. www.ducme.tv Niềm vui khám phá Số 60 24.12.2011

  www.ducme.tv Niềm vui khám phá Số 60 24.12.2011. 
  • HD

 3. www.ducme.tv Niềm vui khám phá số 32. Sứ Thần Tòa Thánh

  www.ducme.tv Niềm vui khám phá số 32. Sứ Thần Tòa Thánh. 
  • HD

 4. www.ducme.tv Niềm vui khám phá: 21. Các Mùa Phụng Vụ

  www.ducme.tv Niềm vui khám phá: 21. Các Mùa Phụng Vụ. 
  • HD

 5. www.ducme.tv Niềm Vui Khám Phá Số 44 Đức Giáo Hoàng Phần 3 27.08.2011

  www.ducme.tv Niềm Vui Khám Phá Số 44 Đức Giáo Hoàng Phần 3 27.08.2011. 
  • HD
 6. www.ducme.tv Niềm vui khám phá 30.04.2011: Ngôi Mộ Trống

  www.ducme.tv Niềm vui khám phá 30.04.2011: Ngôi Mộ Trống. 
  • HD

 7. www.ducme.tv Niềm vui khám phá Số 56 Các lễ trọng về các Thánh 26.11.2011

  www.ducme.tv Niềm vui khám phá Số 56 Các lễ trọng về các Thánh 26.11.2011. 
  • HD
 8. www.ducme.tv Niềm vui khám phá số 27. Lễ Vượt Qua và Lễ Phục Sinh

  www.ducme.tv Niềm vui khám phá số 27. Lễ Vượt Qua và Lễ Phục Sinh. 
  • HD
 9. www.ducme.tv Niềm vui khám phá 14. Biểu tượng tôn giáo (tt)

  www.ducme.tv Niềm vui khám phá 14. Biểu tượng tôn giáo (tt) 
  • HD
 10. www.ducme.tv Niềm Vui Khám Phá Các Lễ Trọng 12.11.2011

  www.ducme.tv Niềm Vui Khám Phá Các Lễ Trọng 12.11.2011. 
  • HD

 11. www.ducme.tv Niềm vui khám phá: Chữ Chi_Rho và con cá

  www.ducme.tv Niềm vui khám phá: Chữ Chi_Rho và con cá. 
  • HD

 12. www.ducme.tv Niềm vui khám phá: 19. Môsê, Pharaô, Manna, Giôsuê

  www.ducme.tv Niềm vui khám phá: 19. Môsê, Pharaô, Manna, Giôsuê. 
  • HD
 13. www.dume.tv Niềm vui khám phá: 17. Ápraham, Sara, Isaác, Giacóp, Esau

  www.dume.tv Niềm vui khám phá: 17. Ápraham, Sara, Isaác, Giacóp, Esau. 
  • HD
 14. www.ducme.tv Niềm vui khám phá Sô 55 Các lễ trọng về Đức Mẹ 19.11.2011

  www.ducme.tv Niềm vui khám phá Sô 55 Các lễ trọng về Đức Mẹ 19.11.2011. 
  • HD
 15. www.ducme.tv Niềm vui khám phá: Amen nghĩa là gì?

  www.ducme.tv Niềm vui khám phá: Amen nghĩa là gì? 
  • HD

 16. Niềm Vui Khám Phá (Phần 04)

  • của Huy ha
  • 3 tháng trước
  • 18 lượt xem

 17. www.ducme.tv Niềm vui khám phá: Khám phá lớn nhất năm 2010!

  www.ducme.tv Niềm vui khám phá: Khám phá lớn nhất năm 2010! 
  • HD

 1. www.ducme.tv Niềm vui khám phá: 20. Danh Thánh Thiên Chúa

  www.ducme.tv Niềm vui khám phá: 20. Danh Thánh Thiên Chúa. 
  • HD
 2. www.ducme.tv Niềm vui khám phá số 58 Các lễ nhớ 10.12.2011

  www.ducme.tv Niềm vui khám phá số 58 Các lễ nhớ 10.12.2011. 
  • HD
 3. Niềm Vui Khám Phá (Phần 02)

  • của Huy ha
  • 3 tháng trước
  • 8 lượt xem

 4. www.ducme.tv Niềm Vui Khám Phá Số 45 Đức Giáo Hoàng 03.09.2011

  www.ducme.tv Niềm Vui Khám Phá Số 45 Đức Giáo Hoàng 03.09.2011. 
  • HD
 5. www.ducme.tv Niềm vui khám phá Số 52 Sáng thế Thánh Kinh và lưỡng hà địa

  www.ducme.tv Niềm vui khám phá Số 52 Sáng thế Thánh Kinh và lưỡng hà địa. 
  • HD
 6. www.ducme.tv Niềm vui khám phá số 48 01.10.2011

  www.ducme.tv Niềm vui khám phá số 48 01.10.2011. 
  • HD

 7. www.ducme.tv Niềm Vui Khám Phá Số 57 Các Lễ Kính 03.12.2011

  www.ducme.tv Niềm Vui Khám Phá Số 57 Các Lễ Kính 03.12.2011. 
  • HD
 8. Niềm vui khám phá

  moingay1cuonsach. 

 9. www.ducme.tv Niềm vui khám phá Giáo Hoàng phần I 23.07.2011

  WWW.VNETWORK.VN - AN TOÀN & TIẾT KIỆM ▫ Vài nét về công ty Được thành lập từ đầu 2013 cùng đội ngũ Kỹ thuật nhiều ... 
  • HD
 10. Niềm Vui Khám phá

  Xem toàn bộ chương trình niềm vui khám phá tại đây: (http://gioitrelocthuy.blogspot.com/2012/02/niem-vui-kham-...
  • HD


___________________________________

Download những hình ảnh Thánh Kinh

Chúng tôi xin giới thiệu với quý vị một Web site những hình ảnh 

minh hoạ Cựu Ước và Tân Ước rất phong phú và được tổ chức rất thông minh, 
rất dễ sử dụng.

Địa chỉ Web site này là: http://www.freebibleimages.org/

Cách download xuống được minh hoạ như trong những hình sau.


___________________________________

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét